Verstas

Verstas

Nuorisotyöllisyys, digitaaliset taidot sekä nuorten opiskelu- ja työelämäpolut

 

Pelikaverit ry järjestää digitaalisten taitojen kehittämiseen, tunnistamiseen ja tunnustamiseen keskittyvää Verstastoimintaa. Verstaan kokonaisuudet ovat suunnattu media- ja tapahtumatuotannosta, sosiaalisesta mediasta sekä digitaalisesta sisällöntuottamisesta kiinnostuneille nuorille ja nuorille aikuisille. Verstas toimii matalalla kynnyksellä pelaamisen, elektronisen urheilun sekä niihin linkittyvien ilmiöiden kuten striimaamisen ja pelivideotuotannon parissa.

Verstastoiminta vahvistaa nuorten digitaalisia työelämä- ja erityistaitoja. Samalla digitaalisten taitojen kasvattaminen parantaa opiskelu- ja työelämäpolkuja luomalla uudenlaista osaamispääomaa. Digitaaliset taidot ovat tämän päivän työelämässä arvokasta valuuttaa ja hankittua osaamista voidaan hyödyntää kasvavien peli- ja eurheilukenttien ohella myös monella muulla alalla.

 

Verstastoimintaa toteutetaan työllistymistä edistävänä palveluna.

Digitaalisia taitoja tarvitaan kaikkialla

Työelämässä, opiskeluissa ja vapaa-ajalla. 
Pelikaverit ry:n Verstas-toiminta tarjoaa sinulle aitiopaikan kehittää omaa osaamista seuraavilla osa-alueilla:

  • Video- ja kuvaeditointi
  • Live-striimaus
  • Elektronisen urheilun tuotannot
  • Sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan
  • Haastattelujen, tekstien ja uutisten toimittamiseen
  • Digitaalisen pelaamisen valmennus, ohjaus ja analysointitehtävät
VERSTAS - Digitaitojen kehittäminen | Työllistymisen jatkopolut | Digitaaliset työelämätaidot

Pelikaverit ry

Pelikaverit ry: toteuttaa digitaalisen nuorisotyön, digitaalisen pelaamisen toimintaa sekä elektronisen urheilun tapahtuma- ja mediatuotantoja. Pelikaverit ry:n toiminnassa työskentee nuoriso-, tapahtuma- ja media-alan ammattilaisia, jotka ohjaavat ja perehdyttävät sinut työtehtäviin. 

Pelikaverit ry:n toiminnassa tehdään pelistriimejä, turnauksia, live-lähetyksiä, highlight-videoita, demoanalyyseja, joukkuehaastatteluja, logo-pajoja ja muuta pelaamisen ja eurheilun tuotantoa. Lisäksi yhdistyksen kautta järjestetään Inceptor-joukkuetoimintaa, jossa Verstaan työntekijät pääsevät tutustumaan pelaamiseen, valmentamiseen, analysointiin sekä digitaaliseen nuorisotyöhön.

Pelikaverit ry:n  ja Inceptorin pääpelinä vuonna 2024-2025 on Counter-Strike 2.  Inceptor-toiminnassa toteutetaan ohjattua ja avointa pelitoimintaa nuorille. Inceptorin toiminta sisältää mm. avoimia peli-iltoja, joukkuevalmennusta, lajitaitojen treenaamista, Grindataan ladder -iltoja ja turnausreissuja. Verstaan toimintaan mukaan hakeminen ei edellytä aiempaa osaamista pelistä, mutta siitä on hyötyä.

Portfolio

Valmennusjakson alussa käyt läpi aihekohtaiset koulutukset, joista saat perehdytyksen työssä tarvittaviin taitoihin. Valmennusjakson aikana luot oman visuaalisen ilmeen, tuotat itsellesi insertti-videot. Näiden avulla teet omalle live-striimauskanavallesi uudistetun ilmeen ja tuotat oman lähetyksen. Kun työkokeilujakso on päättynyt, sinulla on digitaalinen portfolio, jota voit hyödyntää tulevaisuudessa työ- ja opiskelupoluilla.

Työnäytteitä

Mitä välineitä ja osaamista työkokeilujaksolla tarvitaan?

Työkokeilujakso tapahtuu etätoteutuksena hyödyntäen multimedia-alusta Discordia sekä erilaisia digitaalisia työkaluja ja verkkoympäristöjä. Työkokeilussa ei siis ole live-työskentelyä vaan toiminta tapahtuu tietokoneen ja internet-yhteyden kautta. 

Työkokeilua varten tarvitset pöytätietokoneen tai kohtuullisen tehokkaan kannettavan tietokoneen. Lisäksi tarvitset kuulokkeet, mikrofonin ja nettiyhteyden sekä omat Discord- ja Steam-tilit. Työkokeilujakso toteutetaan digitaalisen pelaamisen ja elektronisen urheilun parissa. Tärkeimpinä toteutuspaikkoina ovat Counter-Strike 2 ja Overwatch 2 -pelit, joiden ympärille järjestetään harrastustoimintaa sekä media- ja tapahtumatuotantoa.

Työkokeilussa käytettäviä sovelluksia ovat mm. DaVinci Resolve, OBS Studio, Canva, HLAE, GCFScape, VTFEdit, CS Demo Manager, Lexogrine ja HUD Manager, Unreal Engine. Aiempaa kokemusta sovellusten käytöstä tai CS2 ja OW2 -pelien pelaamisesta et välttämättä tarvitse. Työtehtäviin ja toimintaan perehdytetään työkokeilujakson aikana. Sovellukset ovat ilmaisia tai ne tarjotaan työkokeilun aikana käyttöösi. 

Kenelle tämä palvelu sopii? Millainen koulutustausta tai mitä harrastuneisuutta ja kiinnostuksenkohteita työkokeilujaksoon tarvitaan?

Työkokeilu soveltuu kaikille 18-29-vuotiaille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita digitaalisesta pelaamisesta ja sen rinnakkaisilmiöistä.

Työkokeilujakso vie aitiopaikalle digipeliharrastamisen ja elektronisen urheilun maailmaan. Jaksolla pääset tutustumaan monipuolisesti pelaamisen seura- ja kilpatoimintaan.

Työkokeilujakson työtehtävät antavat valmiuksia digitaaliseen media- tapahtumatuotantoon sekä verkossa toteutettavaan kohtaamis-, ohjaamis- ja valmennustyöhön.

Aiemmasta harrastuneisuudesta ja työkokemuksesta pelaamisen, elektronisen urheilun ja digitaalisten media- ja tapahtumatuotannon parista on hyötyä työkokeilussa.

Minä päivinä työkokeilu järjestetään, kuinka monta kertaa viikossa, mihin kellonaikaan ja missä alustalla?

Työkokeilujakso toteutuu neljänä päivänä viikossa ja kuutena tuntina päivässä. Jakson työviikot toteutuvat vaihdellen maanantaista torstaihin tai torstaista sunnuntaihin. Osa työskentelystä tapahtuu itsenäisesti ja pienissä ryhmissä yhdessä sovittujen aikataulujen mukaan. 

Osittain työkokeilujakson toiminta voi olla myös iltapainotteista ja kiinnittyä järjestettävän toiminnan kuten live-lähetysten ja turnausten aikatauluihin.

Mitä tukea valmennuksesta saa, mitä tehtäviä työkokeilujakson aikana tehdään, mitä tukea työkokeilujakson jälkeen saa?

Työkokeilujakson alussa saat perehdytyksen ja koulutuksen työssäsi tarvittaviin taitoihin. Kun työkokeilujakso on päättynyt, sinulla on digitaalinen portfolio, jota voit hyödyntää tulevaisuudessa opiskeluissasi sekä työelämässä. 

Työkokeilun työtehtäviä ovat mm. video- ja kuvaeditointi, live-striimaus, elektronisen urheilun tuotannot, sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan, pelaamisen valmennus, ohjaus- ja analysointitehtävät sekä digitaalinen yhteisötyö ja tapahtumatuotanto. 

Työpajajakson tavoitteena on työllistyminen tai opintoihin jatkaminen. Työkokeilujakson jälkeen järjestetään kolme jatko-ohjaustapaamista joiden tavoitteena on tukea näitä tavoitteita ja auttaa työ- ja opiskelupolkujen löytämisessä.